Διεύθυνση: Κρήτης 90, Θεσσαλονίκη 55132


Τηλέφωνο: +30 2310 554825


email: info@pharmagenesis.gr